Vách ngăn kính Hòa Phát VNK04

  • Vách ngăn kính Hòa Phát VNK04 có tác dụng chia nhỏ không gian văn phòng lớn thành nhiều không gian nhỏ khác nhau, tạo nơi làm việc phù hợp cho mỗi bộ phận riêng biệt
Danh mục:
HCM: 0906 727 729 - HCM: 028 3511 8666 - HN: 0932 317 198Liên Hệ